Algemene voorwaarden

Op al onze bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten, etc. zijn, onze algemene verkoop-,leverings- en betalingsvoorwaarden, bij uitsluiting van enige andere voorwaarden, de algemene voorwaarden van V&B Magazijn Onderwijs Rotterdam B.V. van toepassing.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij Voorwaarden.net. Op de website van Voorwaarden.net kunt u op bedrijfsgegevens zoeken en selecteren. U hebt hiervoor geen account nodig. Vul bij zoeken volledig of in delen de bedrijfsnaam van Magazijn Onderwijs in. Hierna kunt u eenvoudig de algemene voorwaarden van Magazijn Onderwijs downloaden.

Een kopie van deze voorwaarden is tevens kosteloos op te vragen bij Magazijn Onderwijs.

Vriendelijk

Magazijn Onderwijs hanteert vriendelijke voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten op geen enkele manier beperken.

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden van V&B Magazijn Onderwijs Rotterdam B.V zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.
Meer algemene informatie over algemene voorwaarden vindt u op de site van Wikipedia.