Disclaimer

Er is veel aandacht en de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van onze website en webshop.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website en webshop besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Magazijn Onderwijs kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Magazijn Onderwijs en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de Magazijn Onderwijs website en webshop staan die totaal onafhankelijk opereren van Magazijn Onderwijs en waar Magazijn Onderwijs geen enkele zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak. Het kan zijn dat andere websites eigen voorwaarden hebben en we adviseren deze goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. Magazijn Onderwijs is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites. Magazijn Onderwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Magazijn Onderwijs worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Magazijn Onderwijs.

Aansprakelijkheid beeldgebruik

Op verschillende plekken in de website maken wij gebruik van beeldmateriaal van derden. Dank zijn we verschuldigd aan onze leveranciers, welke verschillende beelden beschikbaar hebben gesteld. Op andere plekken verwijzen wij naar de rechthebbenden of fotografen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar beeldmateriaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Meer algemene informatie over copyright (auteursrecht) vindt u op de site van Wikipedia.