Privacyverklaring

Voor Magazijn Onderwijs is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.
Deze privacyverklaring is er om u te informeren over de manier waarop Magazijn Onderwijs gebruikmaakt van deze gegevens. Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens en wij zullen uw gegevens niet doorgegeven aan derden. Gegevens die door uw bezoekgedrag aan deze website en onze webshop(s) te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website en webshop(s) te optimaliseren. U heeft uiteraard altijd inzage en correctierecht.

Deze verklaring heeft alleen betrekking op de websites en / of webshops van Magazijn Onderwijs en niet op andere websites waarop onze links worden aangeboden.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en met het feit dat Magazijn Onderwijs B.V. de genoemde persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Magazijn Onderwijs biedt meerdere diensten en producten. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens waaronder uw e-mailadres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:
(1) de acceptatie van uw bestellingen van producten en/of promotieartikelen;
(2) de uitvoering van overeenkomsten met u;
(3) relatiebeheer;
(4) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(5) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Magazijn Onderwijs B.V.

Gedragsregels

Indien u reageert op een actie of een van de aangeboden diensten en/of producten welke u bij Magazijn Onderwijs B.V. afneemt, dan hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt.

Inzage en verzet

U kunt op elk moment inzage vragen in uw gegevens die wij van u hebben geregistreerd en u kunt uw gegevens aanpassen.

Ook kunt u ons verzoeken uw school- of persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verstrekt. Als u over een Magazijn Onderwijs account beschikt op onze webshop, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Scholen kunnen tevens een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adresgegevens naar: info@magazijnonderwijs.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als u dit rechtstreeks aan ons is doorgegeven.
We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing-of service doeleinden. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit via telefoon of e-mail aan onze afdeling relatiebeheer mededelen op het hieronder vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend door Magazijn Onderwijs gebruikt en wordt niet voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Overige informatie

Magazijn Onderwijs bewaart alle instelling- en contactpersoon informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden. Als u ons uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailingen en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling relatiebeheer op het hieronderstaande adres.

Beveiliging gegevens

Magazijn Onderwijs maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Onze website en webshop(s) maken gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn nodig om gebruikers door de bestelomgeving te leiden. Er wordt bijgehouden waar de gebruiker zich in het besteltraject bevindt en welke artikelen er zijn besteld. Ook wordt rekening gehouden met de historie van de besteller(s), zodat zij eenvoudig de juiste artikelen kunnen bestellen. Daarnaast worden er voorkeuren onthouden zoals schermresolutie, taal en type browser. De website en webshop(s) houden ook loggegevens bij die het mogelijk maken om fouten op te sporen en de website en webshop(s) te verbeteren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser en de schermresolutie. Met deze gegevens borgen wij dat de website en webshop(s) - onafhankelijk van type device of browser - naar behoren werken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Magazijn Onderwijs behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd.
Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring en/of ons beleid, neemt u dan contact op met:

V&B Magazijn Onderwijs Rotterdam B.V.
Fortunaweg 35
3113 AN - SCHIEDAM

Tel: 010-437.89.26
Fax: 010-437.89.67
E-mail: info@magazijnonderwijs.nl

Toepasselijkheid

Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Magazijn Onderwijs zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.